امتحان روز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶

ساعت شروع امتحان کتبی : زمان اعلام شده از سوی آموزش 


تاریخ امتحان عملی

روز شنبه ۱۰ تیرماه - ساعت ۱۵:۰۰

به علت درخواست دانشجویان احتمال جابجایی امتحان با روز شنبه ۳ تیر می باشد.

(روز امتحان کتبی ، می تونیم تاریخ امتحان عملی رو هم قطعی کنیم.)


ادامه مطلب
منبع : صفر و یک |امتحان پایان ترم دوم ۱۳۹۵-دانشکده علامه طباطبایی
برچسب ها : امتحان ,امتحان عملی ,تاریخ امتحان ,امتحان کتبی